top of page

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 30 april 2019, om 20u

Het Overlegplatform Zwijnaarde vergadert op dinsdag 30 april, om 20u, in de cafetaria van het Woonzorgcentrum Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent.

Het hoofdonderwerp is het Domein de Ghellinck en de problematiek van de explosieven.

Daarnaast komen volgende agendapunten aan bod:

 • handhaving zone 30 in Zwijnaarde,

 • reflectie over het politieke debat op 3 april,

 • voortuin Pastorie,

 • Halfbundepad (doorgang tussen Ter Linden en de Hutsepotstraat),

 • varia.


Iedereen is welkom!

Bekijk hieronder de getoonde PowerPoints en hieronder het 'promo' filmpje (zonder geluid).

1.jpg
7.jpg
IMG_6502.jpg
Affichedebat3april2019.png
Persbericht - 27/3/2019

Op woensdag 3 april, om 19u30, gaan Sofie Bracke (Open-VLD), Filip Watteeuw (GROEN), Joris Vandenbroucke (sp.a), Stijn De Roo (CD&V), Bob Cammaert (N-VA), Gabi De Boever (Vlaams Belang) en Tom De Meester (PVDA) met elkaar in debat over het verkeer in de Gentse zuidrand. De moderator is Soumaya Zaougui (Billie Bonkers).

 

Het debat gaat door in het ontmoetingscentrum de Nieuwe Melac in Zwijnaarde, Dorpsstraat 31. De deuren gaan open om 19u. De toegang is gratis.

 

Het debat is een initiatief van het Overlegplatform Zwijnaarde, de Werkgroep voor Milieu en Verkeer Sint Denijs Westrem en Afsnee en de Dekenij Borluut.

 

Aan de deelnemers van het debat werden vooraf vragen en voorstellen gemaild over:

 1. het afsluiten van de R4-Binnenring op- en afrit Gestichtstraat,

 2. het rechtstreeks aansluiten van bedrijven en bedrijventerreinen (in Zwijnaarde en omgeving) op de R4, zodat het vracht- en het woon-werkautoverkeer niet meer door woonwijken moet rijden,

 3. de doelstellingen van het mobiliteitscoördinatiecentrum SPITS, alsook hoe en wanneer deze doelstellingen zullen bereikt worden,

 4. de heraanleg van de Ovonde, tussen het Technologiepark en Don Bosco Zwijnaarde, met o.a. een tunnel voor fietsers en betere doorstroming van het autoverkeer,

 5. het afsluiten van de illegale zijingangen van het Technologiepark aan de Tramstraat,

 6. de locatie en de timing van de bouw van een parkeertoren op het Technologiepark,

 7. het intunnelen van de snelwegen in en rond Gent, zoals o.a. de E40 in Sint-Denijs-Westrem, en - in afwachting - een snelheidsbeperking tot 90 km/u,

 8. fietsen aanmoedigen, maar conflicten tussen e-bikes en werkelijk traag verkeer aanpakken; meer landelijke fietspaden aanleggen; fietsonveilige punten oplossen, ook in functie van de zones 30; een kleine tunnel door een berm van de E40 boren voor traagverkeer tussen Parkbosgebied en de Kortrijksesteenweg,

 9. zwaar en sluipverkeer in Sint-Denijs-Westrem omleiden; een duidelijker verkeersverloop op The Loop,

 10. de heropening van het voorstadstationnetje St-Denijs-Westrem; een trambus op de Kortrijksesteenweg tot St-Martens-Latem; gratis en veilige P+R’s aan openbaar vervoer knooppunten, zowel voor auto’s als fietsen.

 

U leest meer  in een artikel, dat op 23 maart over deze  problematiek verscheen in de dorpskrant ‘De Kiosk’ nr.49.

 

Meer inlichtingen:

Peter Provenier | toekomstzwijnaarde@gmail.com | 0474/83.58.15

Het debat is mogelijk dankzij de financiële steun van de stad Gent (met een Wijk aan zet subsidie).

Eén zijingang van het Technologiepark aan de Tramstraat (tegenover de Campusstraat) is illegaal!

Wilt u er alles over weten? Klik ->>

IMG_3118 (Middel).jpg
Ingang Tramstraat (Groot).jpg
Ingang Tramstraat Chevron.png

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 19 februari 2019, om 20u

Het Overlegplatform Zwijnaarde vergadert op dinsdag 19 februari, om 20u, in de cafetaria van het Woonzorgcentrum Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent.

Het hoofdonderwerp is  "De ruimtelijke plannen / vergunningen en de verkeersafwikkeling in Zwijnaarde"

Agenda

 • RUP 148 Technologiepark Zwijnaarde en plan MER

 • Ontsluiting bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Alinso) en III (Klaartestraat) via R4

 • Coca Cola, Easy-post, en Gestichtstraat

 • Varia

- Silo’s Compactuna

- punten aangebracht uit het publiek en/of vragen die vooraf gemaild zijn naar de wijkregisseurs           Ditmaal wordt er 45 minuten voorzien (van 21u15 tot 22u) voor varia punten


Iedereen is welkom!

Bekijk hierboven de getoonde PowerPoint en hieronder het 'promo' filmpje (zonder geluid).

Prioriteiten voor Zwijnaarde in LDC De Mantel op 18 januari 2019, van 10 tot 12u

Het Overlegplatform Zwijnaarde maakt aan het nieuwe stadsbestuur zijn prioriteiten bekend. Wil jij je stem laten horen om van Zwijnaarde een nog leukere plaats te maken om te leven?

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent. Speciaal voor onze bezoekers geeft Peter Provenier een sessie overdag.
De voordracht is gratis, inschrijven kan tot de dag zelf aan het onthaal van het LDC De Mantel.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Foto's: Marc Careel

Overlegplatform Zwijnaarde 13 november 2018

Een nieuw memorandum (nu prioriteitenlijst genoemd) van het OPZw voor het volgende stadsbestuur

14 oktober: de kiezer heeft gekozen. De stemmen zijn verdeeld. Deze gemeenteraadsverkiezingen luiden een nieuwe bestuursperiode in.

Hoog tijd om met het Overlegplatform Zwijnaarde (OPZw) de draad weer op te pikken!

Herinner u hoe het de voorbije 6 jaar is verlopen.

 • In juli 2013 stelde het OPZw een memorandum op.

 • In juni 2014 antwoordde het stadsbestuur met een charter voor Zwijnaarde.

 • 2 jaar voor de verkiezingen, in oktober 2016, heeft het OPZw het beleid geëvalueerd.

 • In april 2017 sprak een delegatie van het OPZw met het stadsbestuur.

 • Op 16 mei 2017 werden alle details uiteen gezet in een OPZw vergadering.

 • Op 26 april 2018 organiseerde het OPZw een politiek debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en alle deelnemers ontvingen "een aanzet tot memorandum".

 • Tijdens de laatste OPZw vergadering - op 26 juni 2018 - werd opgeroepen om mee te werken aan het volgende memorandum. In tegenstelling tot in 2013, wil het OPZw deze keer een memorandum aan het nieuwe bestuur aanbieden, nog vooraleer zij een bestuursakkoord hebben afgesloten.

 

Bij een nieuwe tekst hoort ook een nieuwe titel:

Zwijnaardse prioriteitenlijst voor het toekomstig stadsbestuur van Gent, te realiseren tijdens de legislatuur 2019/2024

 

Ook al zijn de verzuchtingen van Zwijnaarde geactualiseerd in soms iets andere formuleringen, de opgesomde prioriteiten zijn helemaal niet nieuw. Er is in de voorbije jaren veel aangekondigd, er zijn wat stappen vooruit gezet, maar er is ook veel dat nog niet of slechts gedeeltelijk werd gerealiseerd.

Dat moet dan wel gebeuren in de volgende jaren.

Ontdek waar de prioriteiten voor Zwijnaarde de volgende maanden moeten liggen:

Bekijk de PowerPoint getoond op 13/11/2018 in het WZC Zonnebloem, om 20u:

 

Dit uiteraard slechts een ontwerp van prioriteitenlijst. Iedereen die woont in Zwijnaarde of hier belangen heeft, kan haar of zijn mening geven tijdens de volgende vergadering van het OPZw: op dinsdag 13 november 2018, om 20u, in de cafetaria van het WZC Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde. De formele uitnodiging voor deze vergadering werd verstuurd op 29 oktober 2018. Daarna, op dezelfde dag, hebben de partijen die onderhandelen voor een Gents bestuursakkoord, de prioriteitenlijst per mail ontvangen.

Reageren kan ook via mail naar toekomstzwijnaarde@gmail.com.

Stop a.u.b. het sluipverkeer van/naar Technologiepark

Bekijk de PowerPoint over de Mobiliteit op en rond het Technologiepark, getoond tijdens de vergadering van het Overlegplatform Zwijnaarde op dinsdag 27 maart 2018, om 20u15 in de Nieuwe Melac, Dorpsstraat 31, Zwijnaarde

Marc UGent (19).jpg
Marc UGent (14).jpg

Foto's: Marc Careel

Het Overlegplatform Zwijnaarde vergadert op dinsdag 30 april, om 20u, in de cafetaria van het Woonzorgcentrum Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent.

Het hoofdonderwerp is het Domein de Ghellinck en de problematiek van de explosieven.

Daarnaast komen volgende agendapunten aan bod:

 • handhaving zone 30 in Zwijnaarde,

 • reflectie over het politieke debat op 3 april,

 • voortuin Pastorie,

 • Halfbundepad (doorgang tussen Ter Linden en de Hutsepotstraat),

 • varia.


Iedereen is welkom!

Bekijk hieronder de getoonde PowerPoints en hieronder het 'promo' filmpje (zonder geluid).

1.jpg
7.jpg
IMG_6502.jpg
Affichedebat3april2019.png
Persbericht - 27/3/2019

Op woensdag 3 april, om 19u30, gaan Sofie Bracke (Open-VLD), Filip Watteeuw (GROEN), Joris Vandenbroucke (sp.a), Stijn De Roo (CD&V), Bob Cammaert (N-VA), Gabi De Boever (Vlaams Belang) en Tom De Meester (PVDA) met elkaar in debat over het verkeer in de Gentse zuidrand. De moderator is Soumaya Zaougui (Billie Bonkers).

 

Het debat gaat door in het ontmoetingscentrum de Nieuwe Melac in Zwijnaarde, Dorpsstraat 31. De deuren gaan open om 19u. De toegang is gratis.

 

Het debat is een initiatief van het Overlegplatform Zwijnaarde, de Werkgroep voor Milieu en Verkeer Sint Denijs Westrem en Afsnee en de Dekenij Borluut.

 

Aan de deelnemers van het debat werden vooraf vragen en voorstellen gemaild over:

 1. het afsluiten van de R4-Binnenring op- en afrit Gestichtstraat,

 2. het rechtstreeks aansluiten van bedrijven en bedrijventerreinen (in Zwijnaarde en omgeving) op de R4, zodat het vracht- en het woon-werkautoverkeer niet meer door woonwijken moet rijden,

 3. de doelstellingen van het mobiliteitscoördinatiecentrum SPITS, alsook hoe en wanneer deze doelstellingen zullen bereikt worden,

 4. de heraanleg van de Ovonde, tussen het Technologiepark en Don Bosco Zwijnaarde, met o.a. een tunnel voor fietsers en betere doorstroming van het autoverkeer,

 5. het afsluiten van de illegale zijingangen van het Technologiepark aan de Tramstraat,

 6. de locatie en de timing van de bouw van een parkeertoren op het Technologiepark,

 7. het intunnelen van de snelwegen in en rond Gent, zoals o.a. de E40 in Sint-Denijs-Westrem, en - in afwachting - een snelheidsbeperking tot 90 km/u,

 8. fietsen aanmoedigen, maar conflicten tussen e-bikes en werkelijk traag verkeer aanpakken; meer landelijke fietspaden aanleggen; fietsonveilige punten oplossen, ook in functie van de zones 30; een kleine tunnel door een berm van de E40 boren voor traagverkeer tussen Parkbosgebied en de Kortrijksesteenweg,

 9. zwaar en sluipverkeer in Sint-Denijs-Westrem omleiden; een duidelijker verkeersverloop op The Loop,

 10. de heropening van het voorstadstationnetje St-Denijs-Westrem; een trambus op de Kortrijksesteenweg tot St-Martens-Latem; gratis en veilige P+R’s aan openbaar vervoer knooppunten, zowel voor auto’s als fietsen.

 

U leest meer  in een artikel, dat op 23 maart over deze  problematiek verscheen in de dorpskrant ‘De Kiosk’ nr.49.

 

Meer inlichtingen:

Peter Provenier | toekomstzwijnaarde@gmail.com | 0474/83.58.15

Het debat is mogelijk dankzij de financiële steun van de stad Gent (met een Wijk aan zet subsidie).

Eén zijingang van het Technologiepark aan de Tramstraat (tegenover de Campusstraat) is illegaal!

Wilt u er alles over weten? Klik ->>

IMG_3118 (Middel).jpg
Ingang Tramstraat (Groot).jpg
Ingang Tramstraat Chevron.png

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 19 februari 2019, om 20u

Het Overlegplatform Zwijnaarde vergadert op dinsdag 19 februari, om 20u, in de cafetaria van het Woonzorgcentrum Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent.

Het hoofdonderwerp is  "De ruimtelijke plannen / vergunningen en de verkeersafwikkeling in Zwijnaarde"

Agenda

 • RUP 148 Technologiepark Zwijnaarde en plan MER

 • Ontsluiting bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Alinso) en III (Klaartestraat) via R4

 • Coca Cola, Easy-post, en Gestichtstraat

 • Varia

- Silo’s Compactuna

- punten aangebracht uit het publiek en/of vragen die vooraf gemaild zijn naar de wijkregisseurs           Ditmaal wordt er 45 minuten voorzien (van 21u15 tot 22u) voor varia punten


Iedereen is welkom!

Bekijk hierboven de getoonde PowerPoint en hieronder het 'promo' filmpje (zonder geluid).

Prioriteiten voor Zwijnaarde in LDC De Mantel op 18 januari 2019, van 10 tot 12u

Het Overlegplatform Zwijnaarde maakt aan het nieuwe stadsbestuur zijn prioriteiten bekend. Wil jij je stem laten horen om van Zwijnaarde een nog leukere plaats te maken om te leven?

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent. Speciaal voor onze bezoekers geeft Peter Provenier een sessie overdag.
De voordracht is gratis, inschrijven kan tot de dag zelf aan het onthaal van het LDC De Mantel.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Foto's: Marc Careel

Overlegplatform Zwijnaarde 13 november 2018

Een nieuw memorandum (nu prioriteitenlijst genoemd) van het OPZw voor het volgende stadsbestuur

14 oktober: de kiezer heeft gekozen. De stemmen zijn verdeeld. Deze gemeenteraadsverkiezingen luiden een nieuwe bestuursperiode in.

Hoog tijd om met het Overlegplatform Zwijnaarde (OPZw) de draad weer op te pikken!

Herinner u hoe het de voorbije 6 jaar is verlopen.

 • In juli 2013 stelde het OPZw een memorandum op.

 • In juni 2014 antwoordde het stadsbestuur met een charter voor Zwijnaarde.

 • 2 jaar voor de verkiezingen, in oktober 2016, heeft het OPZw het beleid geëvalueerd.

 • In april 2017 sprak een delegatie van het OPZw met het stadsbestuur.

 • Op 16 mei 2017 werden alle details uiteen gezet in een OPZw vergadering.

 • Op 26 april 2018 organiseerde het OPZw een politiek debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en alle deelnemers ontvingen "een aanzet tot memorandum".

 • Tijdens de laatste OPZw vergadering - op 26 juni 2018 - werd opgeroepen om mee te werken aan het volgende memorandum. In tegenstelling tot in 2013, wil het OPZw deze keer een memorandum aan het nieuwe bestuur aanbieden, nog vooraleer zij een bestuursakkoord hebben afgesloten.

 

Bij een nieuwe tekst hoort ook een nieuwe titel:

Zwijnaardse prioriteitenlijst voor het toekomstig stadsbestuur van Gent, te realiseren tijdens de legislatuur 2019/2024

 

Ook al zijn de verzuchtingen van Zwijnaarde geactualiseerd in soms iets andere formuleringen, de opgesomde prioriteiten zijn helemaal niet nieuw. Er is in de voorbije jaren veel aangekondigd, er zijn wat stappen vooruit gezet, maar er is ook veel dat nog niet of slechts gedeeltelijk werd gerealiseerd.

Dat moet dan wel gebeuren in de volgende jaren.

Ontdek waar de prioriteiten voor Zwijnaarde de volgende maanden moeten liggen:

Bekijk de PowerPoint getoond op 13/11/2018 in het WZC Zonnebloem, om 20u:

 

Dit uiteraard slechts een ontwerp van prioriteitenlijst. Iedereen die woont in Zwijnaarde of hier belangen heeft, kan haar of zijn mening geven tijdens de volgende vergadering van het OPZw: op dinsdag 13 november 2018, om 20u, in de cafetaria van het WZC Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde. De formele uitnodiging voor deze vergadering werd verstuurd op 29 oktober 2018. Daarna, op dezelfde dag, hebben de partijen die onderhandelen voor een Gents bestuursakkoord, de prioriteitenlijst per mail ontvangen.

Reageren kan ook via mail naar toekomstzwijnaarde@gmail.com.

Stop a.u.b. het sluipverkeer van/naar Technologiepark

Model bezwaarschrift tegen RUP 148

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 22 september 2020, om 20u

Op dinsdagavond 22 september 2020 om 20u komen we samen met het Overlegplatform Zwijnaarde, in de theaterzaal van de Nieuwe Melac, Dorpsstraat 31, Zwijnaarde. Welkom!

 

Op de agenda:

 1. Voorstelling van het wijkbudget.
  Het startschot voor het wijkbudget is net gegeven. We geven je uitleg over wat dit voor Zwijnaarde betekent. En voorzien ook tijd voor je vragen.

 2. Wijkplan Zwijnaarde, een stand van zaken

 3. Varia


Iedereen is welkom!

Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde: het einddocument Wijk(circulatie) op Straat is klaar

Op 19 november 2019, 10 december 2019 en 4 februari 2020 hield stedenbouwkundige Lieven Symons, in opdracht van het Gents Milieufront, interactieve werksessies over een verkeersplan voor de wijk met het Overlegplatform Zwijnaarde.

 

Het resultaat van dit traject is gebundeld in één document.

 

Het werkstuk bundelt ambitieuze voorstellen en is bedoeld als inspiratie en als uitnodiging aan iedereen, die er belang bij heeft, om eigen ideeën vorm te geven en deze om te zetten in zeer concrete en duidelijk gevisualiseerde voorstellen. De oproep is gericht tot de Zwijnaardse bewoners en aan iedereen die belangen heeft in Zwijnaarde, met name ook tot de handelaars en de bedrijven (elkeen die werkt, les geeft, studeert, zorgt en/of andere dienstenprestaties levert in Zwijnaarde).

 

De eerder ontvangen reacties en alternatieve plannen van enkele deelnemers aan de werksessies zijn reeds achteraan in dit document opgenomen.

Het was de bedoeling om dit werkstuk voor te stellen tijdens de wijkmarkt, die gepland was op 31 maart 2020.

De wijkmarkt moest echter voor onbepaalde tijd uitgesteld worden omwille van de Corona Covid-19 maatregelen.

Gesprekken tijdens ontmoetingen of vergaderingen zijn nu tijdelijk onmogelijk, maar reageren via mail, de online ideeënbus (#alsgetmijvraagt), de ideeënborden (die op verschillende plaatsen staan in Zwijnaarde) en zelfs via telefoon, kan wel.  

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 30 april 2019, om 20u

1.jpg
7.jpg
IMG_6502.jpg
Persbericht - 27/3/2019

Eén zijingang van het Technologiepark aan de Tramstraat (tegenover de Campusstraat) is illegaal!

Wilt u er alles over weten? Klik ->>

IMG_3118 (Middel).jpg
Ingang Tramstraat (Groot).jpg
Ingang Tramstraat Chevron.png

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 19 februari 2019, om 20u

Het Overlegplatform Zwijnaarde vergadert op dinsdag 19 februari, om 20u, in de cafetaria van het Woonzorgcentrum Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent.

Het hoofdonderwerp is  "De ruimtelijke plannen / vergunningen en de verkeersafwikkeling in Zwijnaarde"

Agenda

 • RUP 148 Technologiepark Zwijnaarde en plan MER

 • Ontsluiting bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Alinso) en III (Klaartestraat) via R4

 • Coca Cola, Easy-post, en Gestichtstraat

 • Varia

- Silo’s Compactuna

- punten aangebracht uit het publiek en/of vragen die vooraf gemaild zijn naar de wijkregisseurs           Ditmaal wordt er 45 minuten voorzien (van 21u15 tot 22u) voor varia punten


Iedereen is welkom!

Bekijk hierboven de getoonde PowerPoint en hieronder het 'promo' filmpje (zonder geluid).

Prioriteiten voor Zwijnaarde in LDC De Mantel op 18 januari 2019, van 10 tot 12u

Het Overlegplatform Zwijnaarde maakt aan het nieuwe stadsbestuur zijn prioriteiten bekend. Wil jij je stem laten horen om van Zwijnaarde een nog leukere plaats te maken om te leven?

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent. Speciaal voor onze bezoekers geeft Peter Provenier een sessie overdag.
De voordracht is gratis, inschrijven kan tot de dag zelf aan het onthaal van het LDC De Mantel.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Foto's: Marc Careel

Overlegplatform Zwijnaarde 13 november 2018

Een nieuw memorandum (nu prioriteitenlijst genoemd) van het OPZw voor het volgende stadsbestuur

14 oktober: de kiezer heeft gekozen. De stemmen zijn verdeeld. Deze gemeenteraadsverkiezingen luiden een nieuwe bestuursperiode in.

Hoog tijd om met het Overlegplatform Zwijnaarde (OPZw) de draad weer op te pikken!

Herinner u hoe het de voorbije 6 jaar is verlopen.

 • In juli 2013 stelde het OPZw een memorandum op.

 • In juni 2014 antwoordde het stadsbestuur met een charter voor Zwijnaarde.

 • 2 jaar voor de verkiezingen, in oktober 2016, heeft het OPZw het beleid geëvalueerd.

 • In april 2017 sprak een delegatie van het OPZw met het stadsbestuur.

 • Op 16 mei 2017 werden alle details uiteen gezet in een OPZw vergadering.

 • Op 26 april 2018 organiseerde het OPZw een politiek debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en alle deelnemers ontvingen "een aanzet tot memorandum".

 • Tijdens de laatste OPZw vergadering - op 26 juni 2018 - werd opgeroepen om mee te werken aan het volgende memorandum. In tegenstelling tot in 2013, wil het OPZw deze keer een memorandum aan het nieuwe bestuur aanbieden, nog vooraleer zij een bestuursakkoord hebben afgesloten.

 

Bij een nieuwe tekst hoort ook een nieuwe titel:

Zwijnaardse prioriteitenlijst voor het toekomstig stadsbestuur van Gent, te realiseren tijdens de legislatuur 2019/2024

 

Ook al zijn de verzuchtingen van Zwijnaarde geactualiseerd in soms iets andere formuleringen, de opgesomde prioriteiten zijn helemaal niet nieuw. Er is in de voorbije jaren veel aangekondigd, er zijn wat stappen vooruit gezet, maar er is ook veel dat nog niet of slechts gedeeltelijk werd gerealiseerd.

Dat moet dan wel gebeuren in de volgende jaren.

Ontdek waar de prioriteiten voor Zwijnaarde de volgende maanden moeten liggen:

Bekijk de PowerPoint getoond op 13/11/2018 in het WZC Zonnebloem, om 20u:

 

Dit uiteraard slechts een ontwerp van prioriteitenlijst. Iedereen die woont in Zwijnaarde of hier belangen heeft, kan haar of zijn mening geven tijdens de volgende vergadering van het OPZw: op dinsdag 13 november 2018, om 20u, in de cafetaria van het WZC Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde. De formele uitnodiging voor deze vergadering werd verstuurd op 29 oktober 2018. Daarna, op dezelfde dag, hebben de partijen die onderhandelen voor een Gents bestuursakkoord, de prioriteitenlijst per mail ontvangen.

Reageren kan ook via mail naar toekomstzwijnaarde@gmail.com.

Stop a.u.b. het sluipverkeer van/naar Technologiepark

Zwijnaarde_straten-Categorisering.jpg

Hutsepotstraat: vandaag > op korte termijn > volledige heraanleg

Hutsepotstraat_BT.jpg
Hutsepotstraat_KT.jpg
Hutsepotstraat_LT.jpg

Zandvoordestraat: vandaag > op korte termijn > volledige heraanleg

Zandvoordestraat_BT.jpg
Zandvoordestraat_KT.jpg
Zandvoordestraat_LT.jpg

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 4 februari 2020, om 20u

Het Overlegplatform Zwijnaarde vergadert op dinsdag 4 februari, om 20u, in de cafetaria van het Woonzorgcentrum Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent.

Op de agenda staan volgende punten

 

 

 1. Goedkeuring vorig verslag (10-12-2019)

 2. Aandachtspunten en voorstellen voor het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde. Afrondende oefening met Lieven Symons (GMF). Toelichting en bespreking

 3. Windturbines Gent-Zuid, waarvan 1 gepland op het Eiland. Impact op omwonenden en natuur. Door Burgerplatform windturbines Gent-Zuid

 4. Varia


Iedereen is welkom!

Foto workshop.png

Infomarkt over de Coca-Colaweg

op donderdag 12 december 2019 van 19 tot 21u

Coca-Cola 2.png
Coca-Cola 1.png

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 10 december 2019, om 20u

Het Overlegplatform Zwijnaarde vergadert op dinsdag 10 december, om 20u, in de ontmoetingsruimte van het LDC (Lokaal Dienstencentrum) De Mantel, Hutsepotstraat 29a, Zwijnaarde

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent.

We gaan met zijn allen aan de slag en werken verder aan voorstellen in het kader van het wijkmobiliteitsplan. Welkom!

 

De volledige agenda:

 1. Goedkeuring van het vorig verslag (zie ingevoegd)

 2. Uitwerken van voorstellen in het kader van het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde: bespreking in kleine groepen op basis van voorgestelde mogelijkheden (met Lieven Symons, GMF)

 3. Telraam : burgers evalueren de lokale mobiliteit

 4. Varia


Iedereen is welkom!

Heerweg-Zuid 190.png
Affiche 2-12-2019.png
OPZw Technologiepark 02.12.19 (1)
OPZw Technologiepark 02.12.19 (1)

press to zoom
OPZw Technologiepark 02.12.19 (2)
OPZw Technologiepark 02.12.19 (2)

press to zoom
OPZw Technologiepark 02.12.19 (54)
OPZw Technologiepark 02.12.19 (54)

press to zoom
OPZw Technologiepark 02.12.19 (1)
OPZw Technologiepark 02.12.19 (1)

press to zoom
1/52

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 15 oktober 2019, om 20u

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de dienst beleidsparticipatie van de Stad Gent. Iedere inwoner van Zwijnaarde of wie hier belangen heeft, kan een vraag of voorstel laten agenderen op een van de volgende vergaderingen van het Overlegplatform.

Na het zomerreces start het Overlegplatform Zwijnaarde haar activiteiten op dinsdag 15 oktober 2019, om 20u, in de cafetaria van het WZC Zonnebloem, met volgende agenda:

 1. Inspirerende ideeën voor het Technologiepark, Eiland Zwijnaarde en omgeving.
  Voorstelling en bespreking van een onderzoeksrapport van masterstudenten stedenbouw en ruimtelijke ordening, Universiteit Gent, onder leiding van prof. Luuk Boelens en Tara Op de Beeck

 2. Goedkeuring vorig verslag

 3. Voorstelling van het programma van het Overlegplatform voor het najaar 2019

 4. Opvolging van lopende projecten in Zwijnaarde

 5. Oproep voor kandidaat-kerngroepleden voor het Overlegplatform.
  Zie ook ingevoegde tekst (klik hier).

 6. Varia

 

Hoofdpunt op de agenda van 15 oktober 2019 is het Technologiepark, Eiland Zwijnaarde en omgeving. We laten ons inspireren door studenten stedenbouw en ruimtelijke ordening van de Universiteit Gent en hun begeleiders, die de resultaten van hun onderzoek over deze sites voorstellen.

 

Uit De Kiosk nr. 51, p.4:

Het rapport van de masterstudenten werd eind april op het stadhuis besproken. Volgens deze studenten zal Zwijnaarde een supercampus worden – de zgn. Bèta-site - en moet de auto de uitzondering zijn op het Technologiepark. Wie toch met de wagen komt, zal die aan de rand van de campus moeten achterlaten in een parkeertoren en overstappen op een fiets, elektrische step of golfkarretje. De studenten pleiten voor een oost-west groene fietsas door het Technologiepark en dwars door Zwijnaarde, die verder loopt tot het Eiland. Volgens de studenten moet er een autoluwe in- en uitgang komen aan de rechterkant van het Technologiepark (de oostelijke zijde), die aansluit op de al bestaande traminfrastructuur in de Heerweg-Noord. Naast studeren, onderzoeken en werken, wordt er ook gedacht aan recreatieve functies op het Technologiepark zoals een fitness, een tennisbaan of bowling en eventueel een speeltuin. Zelfs een zomerfestival, wetenschapskampen en pop-up bars worden genoemd. De bedoeling is dat de buurtbewoners worden aangespoord om zich naar het Technologiepark te begeven.

 

Het volledige artikel uit De Kiosk nr. 51, vind je hier.

Voor een uittreksel uit het rapport van de masterstudenten, klik hier.

Een artikel uit het Nieuwsblad van 13 juli 2019, vind je hier.

 

In het najaar 2019 zijn er nog 2 vergadering gepland van het Overlegplatform Zwijnaarde:

 • op dinsdagavond 19 november, vanaf 20u - in de cafetaria WZC Zonnebloem. Peter Vansevenant van het Mobiliteitsbedrijf geeft presentatie over parkeerstudie, rijbaankussens (en er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen over zones 30)

 • op maandagavond 2 december, om 20u –Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder van de UGent, en prof. dr. ir. Koen De Bosschere - Gewoon hoogleraar en Vakgroepvoorzitter Elektronica en Informatiesystemen aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur , geven uiteenzetting over hun voorstellen van nota van 4 april 2019 “F.I. 60.00 : 61.00 – Nota Mobiliteit Gent Zuid – Noodzaak structurele maatregelen” en de reacties die er op zijn gevolgd. Om deze nota te lezen: klik hier.

Ook de schepenen Bracke en Watteeuw geven een uiteenzettingover het zgn. masterproject Technologiepark en omgeving. Ook aan VOKA zal meewerken door een slotwoord uit te spreken (door Jan Geers) en hun leden/bedrijven in Zwijnaarde uit te nodigen. De infomatieavond gaat door in de Theaterzaal Nieuwe Melac (Dorpsplein 31, 9052 Zwijnaarde). Onder de Nieuwe Melac (op -1) is een fietsenstalling. Autoparkeren gebeurt bij voorkeur op de P+R Hekers, aan de sporthal in Ter Linden, Zwijnaarde.

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 30 april 2019, om 20u

Het Overlegplatform Zwijnaarde vergadert op dinsdag 30 april, om 20u, in de cafetaria van het Woonzorgcentrum Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent.

Het hoofdonderwerp is het Domein de Ghellinck en de problematiek van de explosieven.

Daarnaast komen volgende agendapunten aan bod:

 • handhaving zone 30 in Zwijnaarde,

 • reflectie over het politieke debat op 3 april,

 • voortuin Pastorie,

 • Halfbundepad (doorgang tussen Ter Linden en de Hutsepotstraat),

 • varia.


Iedereen is welkom!

Bekijk hieronder de getoonde PowerPoints en hieronder het 'promo' filmpje (zonder geluid).

1.jpg
7.jpg
IMG_6502.jpg
Affichedebat3april2019.png
Persbericht - 27/3/2019

Op woensdag 3 april, om 19u30, gaan Sofie Bracke (Open-VLD), Filip Watteeuw (GROEN), Joris Vandenbroucke (sp.a), Stijn De Roo (CD&V), Bob Cammaert (N-VA), Gabi De Boever (Vlaams Belang) en Tom De Meester (PVDA) met elkaar in debat over het verkeer in de Gentse zuidrand. De moderator is Soumaya Zaougui (Billie Bonkers).

 

Het debat gaat door in het ontmoetingscentrum de Nieuwe Melac in Zwijnaarde, Dorpsstraat 31. De deuren gaan open om 19u. De toegang is gratis.

 

Het debat is een initiatief van het Overlegplatform Zwijnaarde, de Werkgroep voor Milieu en Verkeer Sint Denijs Westrem en Afsnee en de Dekenij Borluut.

 

Aan de deelnemers van het debat werden vooraf vragen en voorstellen gemaild over:

 1. het afsluiten van de R4-Binnenring op- en afrit Gestichtstraat,

 2. het rechtstreeks aansluiten van bedrijven en bedrijventerreinen (in Zwijnaarde en omgeving) op de R4, zodat het vracht- en het woon-werkautoverkeer niet meer door woonwijken moet rijden,

 3. de doelstellingen van het mobiliteitscoördinatiecentrum SPITS, alsook hoe en wanneer deze doelstellingen zullen bereikt worden,

 4. de heraanleg van de Ovonde, tussen het Technologiepark en Don Bosco Zwijnaarde, met o.a. een tunnel voor fietsers en betere doorstroming van het autoverkeer,

 5. het afsluiten van de illegale zijingangen van het Technologiepark aan de Tramstraat,

 6. de locatie en de timing van de bouw van een parkeertoren op het Technologiepark,

 7. het intunnelen van de snelwegen in en rond Gent, zoals o.a. de E40 in Sint-Denijs-Westrem, en - in afwachting - een snelheidsbeperking tot 90 km/u,

 8. fietsen aanmoedigen, maar conflicten tussen e-bikes en werkelijk traag verkeer aanpakken; meer landelijke fietspaden aanleggen; fietsonveilige punten oplossen, ook in functie van de zones 30; een kleine tunnel door een berm van de E40 boren voor traagverkeer tussen Parkbosgebied en de Kortrijksesteenweg,

 9. zwaar en sluipverkeer in Sint-Denijs-Westrem omleiden; een duidelijker verkeersverloop op The Loop,

 10. de heropening van het voorstadstationnetje St-Denijs-Westrem; een trambus op de Kortrijksesteenweg tot St-Martens-Latem; gratis en veilige P+R’s aan openbaar vervoer knooppunten, zowel voor auto’s als fietsen.

 

U leest meer  in een artikel, dat op 23 maart over deze  problematiek verscheen in de dorpskrant ‘De Kiosk’ nr.49.

 

Meer inlichtingen:

Peter Provenier | toekomstzwijnaarde@gmail.com | 0474/83.58.15

Het debat is mogelijk dankzij de financiële steun van de stad Gent (met een Wijk aan zet subsidie).

Eén zijingang van het Technologiepark aan de Tramstraat (tegenover de Campusstraat) is illegaal!

Wilt u er alles over weten? Klik ->>

IMG_3118 (Middel).jpg
Ingang Tramstraat (Groot).jpg
Ingang Tramstraat Chevron.png

Overlegplatform Zwijnaarde

op dinsdag 19 februari 2019, om 20u

Het Overlegplatform Zwijnaarde vergadert op dinsdag 19 februari, om 20u, in de cafetaria van het Woonzorgcentrum Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent.

Het hoofdonderwerp is  "De ruimtelijke plannen / vergunningen en de verkeersafwikkeling in Zwijnaarde"

Agenda

 • RUP 148 Technologiepark Zwijnaarde en plan MER

 • Ontsluiting bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Alinso) en III (Klaartestraat) via R4

 • Coca Cola, Easy-post, en Gestichtstraat

 • Varia

- Silo’s Compactuna

- punten aangebracht uit het publiek en/of vragen die vooraf gemaild zijn naar de wijkregisseurs           Ditmaal wordt er 45 minuten voorzien (van 21u15 tot 22u) voor varia punten


Iedereen is welkom!

Bekijk hierboven de getoonde PowerPoint en hieronder het 'promo' filmpje (zonder geluid).

Prioriteiten voor Zwijnaarde in LDC De Mantel op 18 januari 2019, van 10 tot 12u

Het Overlegplatform Zwijnaarde maakt aan het nieuwe stadsbestuur zijn prioriteiten bekend. Wil jij je stem laten horen om van Zwijnaarde een nog leukere plaats te maken om te leven?

Het Overlegplatform is een initiatief van bewoners van Zwijnaarde, ondersteund door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent. Speciaal voor onze bezoekers geeft Peter Provenier een sessie overdag.
De voordracht is gratis, inschrijven kan tot de dag zelf aan het onthaal van het LDC De Mantel.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Foto's: Marc Careel

Overlegplatform Zwijnaarde 13 november 2018

Een nieuw memorandum (nu prioriteitenlijst genoemd) van het OPZw voor het volgende stadsbestuur

14 oktober: de kiezer heeft gekozen. De stemmen zijn verdeeld. Deze gemeenteraadsverkiezingen luiden een nieuwe bestuursperiode in.

Hoog tijd om met het Overlegplatform Zwijnaarde (OPZw) de draad weer op te pikken!

Herinner u hoe het de voorbije 6 jaar is verlopen.

 • In juli 2013 stelde het OPZw een memorandum op.

 • In juni 2014 antwoordde het stadsbestuur met een charter voor Zwijnaarde.

 • 2 jaar voor de verkiezingen, in oktober 2016, heeft het OPZw het beleid geëvalueerd.

 • In april 2017 sprak een delegatie van het OPZw met het stadsbestuur.

 • Op 16 mei 2017 werden alle details uiteen gezet in een OPZw vergadering.

 • Op 26 april 2018 organiseerde het OPZw een politiek debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en alle deelnemers ontvingen "een aanzet tot memorandum".

 • Tijdens de laatste OPZw vergadering - op 26 juni 2018 - werd opgeroepen om mee te werken aan het volgende memorandum. In tegenstelling tot in 2013, wil het OPZw deze keer een memorandum aan het nieuwe bestuur aanbieden, nog vooraleer zij een bestuursakkoord hebben afgesloten.

 

Bij een nieuwe tekst hoort ook een nieuwe titel:

Zwijnaardse prioriteitenlijst voor het toekomstig stadsbestuur van Gent, te realiseren tijdens de legislatuur 2019/2024

 

Ook al zijn de verzuchtingen van Zwijnaarde geactualiseerd in soms iets andere formuleringen, de opgesomde prioriteiten zijn helemaal niet nieuw. Er is in de voorbije jaren veel aangekondigd, er zijn wat stappen vooruit gezet, maar er is ook veel dat nog niet of slechts gedeeltelijk werd gerealiseerd.

Dat moet dan wel gebeuren in de volgende jaren.

Ontdek waar de prioriteiten voor Zwijnaarde de volgende maanden moeten liggen:

Bekijk de PowerPoint getoond op 13/11/2018 in het WZC Zonnebloem, om 20u:

Dit uiteraard slechts een ontwerp van prioriteitenlijst. Iedereen die woont in Zwijnaarde of hier belangen heeft, kan haar of zijn mening geven tijdens de volgende vergadering van het OPZw: op dinsdag 13 november 2018, om 20u, in de cafetaria van het WZC Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde. De formele uitnodiging voor deze vergadering werd verstuurd op 29 oktober 2018. Daarna, op dezelfde dag, hebben de partijen die onderhandelen voor een Gents bestuursakkoord, de prioriteitenlijst per mail ontvangen.

Reageren kan ook via mail naar toekomstzwijnaarde@gmail.com.

dubbel.jpg
dubbel.jpg

press to zoom
3.jpg
3.jpg

press to zoom
9 B.jpg
9 B.jpg

press to zoom
dubbel.jpg
dubbel.jpg

press to zoom

Film (in eerdere versie) getoond tijdens Overlegplatform Zwijnaarde op 24/10/2017

In een boeiende en stevig onderbouwde uiteenzetting, die bovendien visueel heel aantrekkelijk is voorgesteld, geeft architect Dirk Coopman  een visie op de toekomst van Zwijnaarde, Gent en Gentbrugge. Beeld u in dat de autostrade E17 wordt ondertunneld waar zij in de Gentse regio de woongebieden kruist. Stel u voor dat de overlast door lawaai, de aantasting van de publieke ruimte en het voor de gezondheid schadelijke fijn stof zijn verdwenen. Droom van 2 natuurgebieden, aan de ene kant de Scheldevallei in Zwijnaarde en aan de andere kant de Gentbrugse Meersen, die ruimtelijk worden verbonden eens de E17 in Gent onder de grond zit. Bedenk dat er bovengronds series en sequensen van stedelijke pleinen en groene parken kunnen ontstaan, waar markten worden gehouden, terrasjes staan en kinderen spelen. Reken uit hoeveel plaats er vrij komt om in stedelijk gebied kwalitatief te bouwen en te wonen en hoe groot de winst dan wel is voor onze levenskwaliteit en gezondheid. De film eindigt met een berekening die aantoont dat deze investering zichzelf terug verdient. Dit laatste stuk werd aan de film toegevoegd omdat er vragen zijn gesteld over de betaalbaarheid van de ondertunneling. Besteed a.u.b. 18 minuten van uw tijd aan het bekijken van deze film. Aanschouw wat de toekomst van Zwijnaarde kan worden. Daarna is het aan u om er voor te kiezen! Klik op de knop hieronder en oordeel zelf !!

OVER HET OVERLEGPLATFORM ZWIJNAARDE

Goebezig prijs (002).jpg
Goebezig prijs (002).jpg

press to zoom
GoeBezig 2015 logo (003).jpg
GoeBezig 2015 logo (003).jpg

press to zoom
Logo OPZw.JPG
Logo OPZw.JPG

press to zoom
Goebezig prijs (002).jpg
Goebezig prijs (002).jpg

press to zoom

Deze website is een initiatief van Zwijnaardse burgers

en niet van het Overlegplatform Zwijnaarde.


Het Overlegplatform Zwijnaarde is een terugkerende pluralistische vergadering van burgers, ontstaan in 2006, zonder evenwel een representatief orgaan te zijn. Bewoners overleggen er met elkaar, met de stad Gent en/of met andere instanties rond thema’s die Zwijnaarde aanbelangen. Het Overlegplatform komt ongeveer 4 à 6 keer per jaar samen in het woonzorgcentrum Zonnebloem en kan telkens een andere samenstelling hebben.


Het Overlegplatform wordt actief ondersteund door de dienst Gebiedsgerichte Werking van de stad Gent. Enkele kernleden, die evenwel niet verkozen zijn en enkel zichzelf vertegenwoordigen, ondersteund door 2 ambtenaren van de stad Gent, bereiden de vergadering voor, bepalen de agendapunten en kiezen, in een beurtrol, een moderator en een verslaggever. Via flyers bij lokale handelaars en mails worden de uitnodigingen verspreid. Het verslag wordt gemaild en na goedkeuring gepubliceerd op een website.


Het Overlegplatform Zwijnaarde ontving op 24/10/2015, uit handen van Vlaams Minister Schauvliege, de “Goe Bezig!” prijs van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. De jury loofde de open structuur, de samenwerking met de stad Gent en het nut van het Overlegplatform als sociaal instrument om groeiende verzuring te keren.

Lees hier de warme oproep voor een positieve samenwerking om deze webiste en community verder uit te bouwen en het onderscheid met De Kiosk en andere initiatieven.

Politiek debat op donderdag 26 april 2018, om 19u30

Het Overlegplatform Zwijnaarde organiseerde in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 een politiek debat.

Deelnemers:

-             Rudy Coddens (sp.a)

-             Filip Watteeuw (Groen)

-             Filip Van Laecke (CD&V)

-             Christophe Peeters (Open VLD)

-             Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

-             Adelien Blancquaert (Vlaams Belang)

Plaats: de nieuwe Melac, Dorpsstraat 31, 9052 Zwijnaarde .

De deuren openen om 19u. Het debat start om 19u30.

Zaki was de moderator.

Volgende 4 thema’s werden behandeld in de volgorde zoals hierna vermeld:

-             burgerparticipatie en inspraak

-             cultuurbeleid

-             leefgroen en ruimtelijke ordening

-             mobiliteit en verkeersveiligheid.

Elk thema werd door iemand van het Overlegplatform Zwijnaarde gedurende 3 minuten met een PowerPoint presentatie ingeleid worden. De deelnemers aan het debat hadden per mail een tekst ontvangen "Aanzet tot  memorandum voor Zwijnaarde". De stellingen en vragen aan alle deelnemers, die namens het Overlegplatform Zwijnaarde naar voor brachten, waren gebaseerd op dit document. U kan dit document raadplegen door te klikken op de knop hieronder.

 

Moderator Zaki heeft bij aanvang van het debat het publiek er attent op gemaakt dat er vragen kunnen gesteld worden nadat het laatste thema is afgerond. Het debat en vragenronde was afgesloten om +/- 22u15.

Na afloop van het debat bleven de politici nog even om wat na te praten met de burgers die hen wensten te spreken. In de zaal was er gelegenheid om een drankje te nuttigen (maar uiteraard niet tijdens het debat). 

 

Iedereen was (en is) altijd van harte welkom op het Overlegplatform Zwijnaarde. De toegang is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Dat geldt uiteraard ook voor het debat! Nieuwsgierig? Heb je een vraag voor de politici? Kom gewoon eens langs!

CONTACT INZAKE
"DE TOEKOMST VAN ZWIJNAARDE"

 • facebook

Your details were sent successfully!

bottom of page